МАНТЕР - Ролни самозалепващи хартии INDUSTRIAL RANGE

                                                                                     (актуализирано на 17.02.14 г.)

    стр. в   Грамаж     Минимално Производствена Екзакт
  КОД каталога ПРОДКТ лицева х-я Лепило Гръб колич. m2 ширина mm програма
      INDUSTRIAL & SYNTHETIC LABEL COLLECTION      
      COATED WHITE RANGE            
3030066107 1 COATED  80 P-1000 CC62  1000 2000 1000/2000/4000
30300R1107 2     RF-20 CC62 1000 1000 2000
30300U2207 3     RF-40 CB62 1000 1000  
30300P2107 4     C-30 CC62 1000 2000 1000/2000/4000
3030056107 5     ST-5000 CC62 1000 1000  
80300T5107 6     TT-3N CC62 1000 1500 2000/4000
NEW 80300T5507       TT-3N CB80 1000 1500  
80300CT107 7     TT-8 CC62 1000 1500  
NEW 5030066407       P-1000 KB85 1000 1000  
5030044407 8     AC-31 KB85 1000 1000  
3730066109 9 COATED  90 P-1000 CC62 1000 2000  
87300T5109 10     TT-3N CC62 1000 1500  
3240066187 11 SUPERGLOSS 83 P-1000 CC62 1000 1000  
82400T5107 12     TT-3N CC62 1000 1500  
3040056103 13 PHARMA  60 ST-5000 CC62 1000 1000  
80400T5103 14     TT-3N CC62 1000 1500  
3050066107 15 CAST GLOSS WHITE 80 P-1000 CC62 1000 2000 2000
30500P2107 16     C-30 CC62 1000 2000 2000
80500T5107 17     TT-3N CC62 1000 1500  
82300T5107 18 GREASEPROOF 80 TT-3N CC62 1000 1500  
NEW A4300T5209   COATED OPAQUE 90 TT-3N CB62 1000 1500  
82228T5111 19 COATED BACK ALUMINIUM 100 TT-3N CC62 1000 1500  
3670066115 20 CAST GLOSS BOARD  120 P-1000 CC62 1000 1000  
3680066521 21 CAST GLOSS BOARD  180 P-1000 CB80 1000 1000  
      COATED COLOUR & FLUOR RANGE          
NEW 3082066107 22 MATT YELLOW 80 P-1000 CC62 1000 1000  
NEW 3080566107 23 MATT RED 80 P-1000 CC62 1000 1000  
NEW 3081266107 24 MATT GREEN 80 P-1000 CC62 1000 1000  
NEW 3080766107 25 MATT BLUE 80 P-1000 CC62 1000 1000  
3102066207 26 FLUOR YELLOW 80 P-1000 CB62 1000 1000  
3102266207 27 FLUOR ORANGE 80 P-1000 CB62 1000 1000  
3100566207 28 FLUOR RED 80 P-1000 CB62 1000 1000  
3101366207 29 FLUOR GREEN 80 P-1000 CB62 1000 1000  
      UNCOATED & THERMAL RANGE          
3010066106 30 VELLUM EXTRA 75 P-1000 CC62 1000 2000 1000/2000
30100R1106 31     RF-20 CC62 1000 1000  
30100P2106 32     C-30 CC62 1000 2000 1000/2000
3010056106 33     ST-5000 CC62 1000 1000  
80100T5106 34     TT-3N CC62 1000 1500 2000/4000
32100U2209 35 VELLUM EXTRA 90 RF-40 CB62 1000 1000  
5020066407 36 VELLUM EXTRA ZIG-ZAG 75 P-1000 KB 85 1000 1000  
5430066805 37 VELLUM E WHITE 70 P-1000 KB 60 1000 1260/1320  
3140066106 38 TRANSFER ECO 75 P-1000 CC62 1000 2000  
31400R1106 39     RF-20 CC62 1000 1000  
31400P2106 40     C-30 CC62 1000 2000  
3140056106 41     ST-5000 CC62 1000 1000  
81400T5106 42     TT-3N CC62 1000 1500 2000/4000
3400066106 43 TRANSFER PREMIUM 75 P-1000 CC62 1000 1000  
34000P2106 44     C-30 CC62 1000 1000  
3400059206 45     ST-5000 CB62 1000 1000  
3330066197 46 THERMAL ECO HS 75 P-1000 CC62 1000 2000 2000
33300R2197 47     RF-20 CC62 1000 1000  
33300P4197 48     SH-3000 CC62 1000 2000 2000
33300P2197 49     C-30 CC62 1000 2000 2000
83300T5107 50     TT-3N CC62 1000 1500 2000/4000
B990066192 51 THERMAL ECO PHENOL FREE  75 P-1000 CC62 1000 1000  
D010066106 52 THERMAL ECO BPA FREE 75 P-1000 CC62 1000 1000  
3420066107 53 THERMAL TOP-E 75 P-1000 CC62 1000 2000 2000
34200P4107 54     SH-3000 CC62 1000 2000 2000
34200P2107 55     C-30 CC62 1000 2000 2000
34200R2107 56     RF-20 CC62 1000 1000  
84200T5107 57     TT-3N CC62 1000 1500 2000/4000
84200CT107 58     TT-8 CC62 1000 1500  
      LAM. FOIL & SPECIAL RANGE            
3092766108 59 LAM. FOIL BRIGHT SILVER 85 P-1000 CC62 1000 1000  
3092866106 60 LAM. FOIL MATT SILVER 75 P-1000 CC62 1000 1000  
3092966108 61 LAM. FOIL BRIGHT GOLD 85 P-1000 CC62 1000 1000  
3093066108 62 LAM. FOIL MATT GOLD 85 P-1000 CC62 1000 1000  
3113787104 63 CLEAR ACETATE BRIGHT 65 PF-1 CC62 1000 1000  
3163787160 64 PET OVERLAMINATING 16 PF-1 CC62 1000 1000  
384000XL07 65 PGB COATED 80 P-1010 CB62+CC62 1000 1000  
      POLYPROPYLENE RANGE            
911430L20B 66 OPP TC CLEAR GLOSS 50 μm 47 PF-1 CB62  1000 2000 2000
911430L50B 67     PF-1 CB80 1000 2000 2000
911434L50B 68     RF-20 CB80 1000 1000  
910430Lu0B 69     PF-1 PET 30 1000 1000  
911430Lq0B 70     PF-1 PET30 + CC62 1000 1000  
91143U220B 71     RF-40 CB62 1000 1000  
914440L20F 72 OPP TC CLEAR MATT 60 μm 54 PF-1 CB62 1000 1000  
912410L296 73 OPP TC WHITE GLOSS 60 μm 45 PF-1 CB62 1000 2000 2000
912410L596 74     PF-1 CB80 1000 2000 2000
912414L596 75     RF-20 CB80 1000 1000  
91241T5296 76     TT-3N CB62 1000 1500  
91241T5596 77     TT-3N CB80 1000 1500  
913420L50T 78 OPP TC WHITE MATT 60 μm 49 PF-1 CB80 1000 1000  
NEW 961000L234   OPP TC SILVER METALLISED 50 μm 46 PF-1 CB62 250 1000  
918000L258 79 OPP TC SILVER METALLISED 70 μm 64 PF-1 CB62 1000 1000  
919410L296 80 OPP TC REVERSE WHITE GLOSS 60 μm 45 PF-1 CB62 1000 1000  
91941T5296 81     TT-3N CB62 1000 1000  
91941T5596 82     TT-3N CB80 1000 1000  
915410L263 83 OPP TC WHITE GLOSS 40 My 29 PF-1 CB62 1000 2000  
      POLYETHYLENE RANGE            
921430L293 84 PE TC CLEAR GLOSS 85 μm 85 PF-1 CB62 1000 2000 2000
922410L293 85 PE TC WHITE GLOSS 85 μm 85 PF-1 CB62 1000 2000 2000
923430L50C 86 PE TC CLEAR GLOSS 100 μm 100 PF-1 CB80 1000 1000  
924410L511 87 PE TC WHITE GLOSS 100 μm 100 PF-1 CB80 1000 1000  
      VINYL RANGE            
901430L50U 88 PVC CLEAR GLOSS 80 μm 104 PF-1 CB80 1000 1000  
902440L50U 89 PVC CLEAR MATT 80 μm 104 PF-1 CB80 1000 1000  
903410L50N 90 PVC WHITE GLOSS 80 μm 110 PF-1 CB80 1000 1000  
904420L520 91 PVC WHITE MATT 80 μm 110 PF-1 CB80 1000 1000  
      SQUEEZABLE RANGE            
NEW D25430L202   TOTAL FLEX CLEAR GLOSS 55 μm 50 PF-1 CB62 1000 1000  
NEW D25410L20E   TOTAL FLEX WHITE GLOSS 55 μm 54 PF-1 CB62 1000 1000