МАНТЕР - Ролни самозалепващи хартии НА СКЛАД В СТАРА ЗАГОРА (актуализирано на 17.02.14 г.)

Хартия Гръб Лепило Ширина  Дължина Брой роли лв/m2
 
Coated 80 CC62 P-1000 300 1925 2 0.6611
           
OPP TC White Gloss CB62 TT-3N 200 2000 2 1.027
 

P-1000 - стандартно перманентно лепило, температура при залепването > 0о, работен диапазон -10о - +65о
SH6020+ - лепило за влажни повърхности, подходящо за етикети, когато бутилката се овлажнява или се поставя в лед, температура при залепването > +5о, работен диапазон -10о - +75о
PF-1 - перманентно лепило за полимерни материали, температура при залепването > +5о, работен диапазон -10о - +80о
TT-3N - суперперманентно (hot-melt) лепило,  температура при залепването > 0о, работен диапазон -20о - +60о
C-30 - лепило за дълбоко замръзяване, температура при залепването > 0о, работен диапазон -35о - +60о