На картите по-долу можете да видите новото местоположение на склада на ТРИАЛ
Адресът е ул."Георги Байданов" 2А
За тези карти благодарим на сайта http://maps.domino.bg/index.php