"ТРИАЛ" ЕООД
ул. "Георги Байданов" 2А
6010 Стара Загора

Карта как да се стигне до нас можете да намерите
тук.

телефон - 042 / 603034

мобилен -  0885 974 215
работно време - понеделник до петък 8:30 - 17:00
E-mail -
tekeliev@gmail.com